Dla akcjonariuszy

 

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki

Dąbrowa Górnicza 25.09.2020

ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka"), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 115891, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym w kwocie 2 659 478 030,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji celem ich dematerializacji. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Spółki przy al. Piłsudskiego 92 w Dąbrowie Górniczej. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wezwań.

 

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki

Dąbrowa Górnicza 22.10.2020

ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka"), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 115891, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym w kwocie 2 659 478 030,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji celem ich dematerializacji. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Spółki przy al. Piłsudskiego 92 w Dąbrowie Górniczej. Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wezwań.

 

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki

Dąbrowa Górnicza 14.12.2020

ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka"), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 115891, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym w kwocie 2 659 478 030,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji celem ich dematerializacji. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Spółki przy al. Piłsudskiego 92 w Dąbrowie Górniczej. Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wezwań.

 

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki

Dąbrowa Górnicza 04.01.2021

ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka"), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 115891, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym w kwocie 2 659 478 030,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji celem ich dematerializacji. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Spółki przy al. Piłsudskiego 92 w Dąbrowie Górniczej. Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wezwań.

 

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki

Dąbrowa Górnicza 18.01.2021

ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka"), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 115891, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym w kwocie 2 659 478 030,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji celem ich dematerializacji. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Spółki przy al. Piłsudskiego 92 w Dąbrowie Górniczej. Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wezwań.

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem