Ochrona środowiska

Od początku naszej obecności w Polsce zrealizowaliśmy szereg inwestycji, które pozwoliły zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko. Ten obszar jest dla nas szczególnie ważny – przyszłość naszej firmy oraz całego hutnictwa w Polsce i Europie zależy w dużej mierze od innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają minimalizować wpływ naszej działalności na środowisko.

Zapoznaj się z naszą polityką środowiskową.

25%

zredukowaliśmy emisje dwutlenku węgla od początku naszej działalności w Polsce

30%

zredukowaliśmy emisje pyłu od początku naszej działalności w Polsce

Inwestycje prośrodowiskowe

Wśród największych inwestycji w tym zakresie należy wymienić modernizację taśm spiekalniczych 1 i 3 wraz z systemem odpylania oraz modernizację systemu odpylania w stalowni w oddziale w Dąbrowie Górniczej, które zostaną ukończone jesienią 2018 roku. To projekty warte łącznie około 700 mln.

Ponadto w ramach działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w roku 2017 m.in. przeprowadziliśmy remont baterii koksowniczej w koksowni w Zdzieszowicach. Kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji pyłów ma również przeprowadzona w 2016 roku modernizacja wielkiego pieca w Krakowie za 175 mln zł.

To duże, wielomilionowe inwestycje. Nie zapominamy jednak o mniejszych działaniach, które również pozwalają ograniczać nasze oddziaływanie na środowisko i poprawić jakość powietrza w miastach, w których prowadzimy naszą działalność. Wyposażamy nasze instalacje w dodatkowe okapy przemysłowe, które pochłaniają niezorganizowana emisję, a w zakładach części surowcowej (stalowniach czy koksowniach) przemysłowe odkurzacze.

Zobacz nasze inwestycje środowiskowe

Lokalizacja:

* Kliknij w wybrany okres, aby zobaczyć szczegóły inwestycji

Jutro bez smogu

ArcelorMittal Poland

Żaden przemysł nie jest bez emisyjny. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami odpowiada za ok. 17 proc. emisji pyłów PM10 do środowiska. Jednak to niska emisja, czyli opalanie domów i mieszkań węglem i złej jakości opałem w przestarzałych paleniskach jest źródłem aż ponad 52 proc. emisji pyłów PM10.

ArcelorMittal Poland nie tylko stale modernizuje swoje zakłady produkcyjne, by ograniczyć swój wpływ na środowisko. Znając wartość ekologicznych instalacji inicjuje także kampanie promujące działania proekologiczne, a w Krakowie prowadzi akcje podnosząc świadomość dotyczącą przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza „Jutro bez smogu” (www.jutrobezsmogu.pl)

Nasza firma włączyła się w Program Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy Krakowa mogą ubiegać się o dotację przy zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne.

Zgodnie z obowiązującą tzw. uchwałą antysmogową, do września 2019 roku

wszystkie przestarzałe piece muszą zostać wymienione. Na początek dla pierwszego tysiąca osób, które skorzystają z miejskiego programu dofinansowania i wymienią piec po 1 stycznia 2018 r. ArcelorMittal Poland ufunduje bonusy pieniężne w wysokości 150 zł. Wszystkie stare piece po demontażu będą gromadzone przez ArcelorMittal Poland w skupach złomu i sukcesywnie przetapiane na stojaki rowerowe. W tej postaci wrócą do mieszkańców Krakowa.

Zalesianie terenów położonych w najbliższym otoczeniu naszych hut to - obok inwestowania w nowoczesne technologie - jeden z większych projektów zmierzających do systematycznego minimalizowania ujemnego wpływu przemysłu na środowisko. Lasy i zadrzewienia stanowią najbardziej korzystną alternatywę zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych dla terenów, gdzie produkcja rolna nie jest wskazana; stanowią „biologiczny filtr” powietrza, tworzą barierę dźwiękochłonną oraz poprawiają warunki mikroklimatyczne. W ostatnich latach w ramach tzw. Zielonej Rewolucji zasadziliśmy 600 000 drzew.

W ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty, postanowiliśmy zasadzić 70 000 drzew.

Recykling

Nasz cel to maksymalne zagospodarowanie odpadów i ponowne ich wykorzystanie w procesach produkcji. Odpady poddawane są procesowi odzysku bezpośrednio w naszych instalacjach lub przekazywane są do firm zewnętrznych.

W oddziałach w Krakowie oraz w Zdzieszowicach część odpadów trafia także na własne składowiska. Głównymi produktami ubocznymi procesów produkcji stali są żużle, pyły i szlam. Sukcesywnie wydobywamy odpady zdeponowane na składowiskach. Przetwarzamy je w naszych instalacjach lub przekazujemy zewnętrznym podmiotom.

Gaz koksowniczy i wielkopiecowy, które są produktami ubocznymi procesów produkcyjnych są przez nas ponownie wykorzystywane do wytwarzania ciepła w naszych zakładowych elektrociepłowniach.

Żużle wielkopiecowe i stalownicze przerabiamy na kruszywo budowlane. Pył koksowy, który powstaje w procesie koksowania, wykorzystujemy dzięki instalacji odpylania do produkcji innych asortymentów koksu. Przetwarzając odpady, ograniczamy wykorzystanie surow­ców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

60%


około 60% wód oczyszczonych w dąbrowskim zakładzie jest powtórnie zagospodarowane

W naszych zakładach woda poddawana jest również recyklingowi:

  • około 60% wód oczyszczonych w dąbrowskim zakładzie jest powtórnie zagospodarowane
  • około 40% wody zagospodarowujemy w krakowskim zakładzie
  • około 20% w Zdzieszowicach

Cały czas staramy się ograniczać ilość odpadów transportowanych na składowiskach. 

Czy wiesz, że?

Stal jest produktem podlegającym  w 100% recyklingowi. Aż 70% wszystkich produktów stalowych po 20 latach poddawanych jest ponownemu przetworzeniu.

W hutach ArcelorMittal co sekundę recyklingowi poddawane jest 1,2 tony stali  – to mniej więcej tyle ile waży średniej klasy miejski samochód.

Jesteśmy największym przetwórcą złomu stalowego.

Eko Ambasadorzy

Aby aktywnie uczestniczyć w dialogu ze wszystkimi osobami zainteresowanymi naszym oddziaływaniem na środowisko oraz działalnością proekologiczną ArcelorMittal Poland powołał Eko-ambasadorów, którzy z chęcią odpowiedzą na pytania i wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Anna Kuwałek, Dąbrowa Górnicza

mail.
tel. +48 32 776 72 00

Krzysztof Kowolik, Zdzieszowice

mail.
tel. +48 774 452 413

Wojciech Motyka, Kraków

mail. wojciech.motyka
tel. +48 12 290 17 75

Komunikaty

Informacja o wpływie działalności ArcelorMittal Poland na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i rodzaju uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska (zgodnie z Art.32 c ust.2 Ustawy Prawy atomowe)

ArcelorMittal Poland stosuje w swoich oddziałach w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Świętochłowicach i Zdzieszowicach aparaturę kontrolno-pomiarową zawierającą źródła promieniotwórcze oraz aparaty wytwarzające promieniowanie jonizujące (zgodnie z wydanymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwoleniami). 

Aparatura kontrolno-pomiarowa wykorzystująca promieniowanie jonizujące niezbędna jest do kontroli procesów technologicznych.

Działalność ArcelorMittal Poland S.A. związana z wykorzystaniem tej aparatury kontrolno-pomiarowej nie powoduje wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Bezpieczeństwo instalacji (ZDR)

W ArcelorMittal Poland  wdrożono zintegrowany system zarządzania według norm: ISO 45001, ISO 9001, ISO 50001 i ISO 14001, specyfikacji technicznej IATF 16949 oraz wymagań Prawa ochrony środowiska. System ma na celu zapewnienie standardów bezpieczeństwa, środowiskowych i jakości produkcji oraz zagwarantowanie ciągłego rozwoju i promocję bezpieczeństwa w trakcie procesów produkcyjnych dzięki wykorzystywaniu  najwyższych standardów obowiązujących na świecie.

Prawo ochrony środowiska zobowiązuje Zakład Dużego Ryzyka do dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takiej awarii oraz udostępnianie tych informacji społeczeństwu (art.261 ust.1, ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” z późniejszymi zmianami).Niniejsza strona internetowa spełnia również wymogi art.261a.

więcej

Informacja o korzystaniu przez stronę internetową ArcelorMittal Poland z plików cookies:

Serwis poland.arcelormittal.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez poland.arcelormittal.com lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Polityce prywatności serwisu poland.arcelormittal.com”

Rozumiem